سبد خرید0

یخچال - فریزر ساید سری KR


یخچال-یخچال ویترینی ساید سری KRR 5,450,000 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است

یخچال-فریزر ویترینی ساید سری KRF 5,886,000 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است

فریزر-فریزر ویترینی ساید سری KFF 6,322,000 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است
نتایج 1 تا 3 از کل 3 نتیجه