سبد خرید0

فریزر ویترینی سری KF


فریزر ایستاده مدل KF 615 NO FROST 5,232,000 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است

فریزر ویترینی تک درب مدل KF500 تماس بگیرید

فریزر ویترینی تک درب مدل KF500 WL تماس بگیرید

فریزر ویترینی تک درب مدل KF800 تماس بگیرید

فریزر ویترینی تک درب مدل KF615-1D 3,106,500 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است

فریزر ویترینی دو درب مدل KF615-2D 3,215,500 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است

فریزر ویترینی تک درب مدل KF680-1D 4,196,500 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است

فریزر ویترینی دو درب مدل KF680-2D 4,251,000 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است

فریزر ویترینی تک درب مدل KF615WL-1D 3,215,500 IRTتومان
قیمت مصرف کننده(تحویل درب کارخانه _اصفهان)
مبلغ 9% ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه گردیده است
نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه